Политика на испорака 
Сите нарачки се испорачуваат во рок до 3 работни дена, на адресата која предходно сте ја внеле. За секоја нарачка корисникот ке добите код со кој може да го следи статусот на својата нарачка. Бесплатна достава за сите нарачки со сума поголема од 900 денари, во спротивно цена за доставата изнесува 150 денари.

Политика на враќање на роба
По подигнување на нарачката, нема можност за замена или враќање на производите од истата.